خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیکاشن کشاورزی مورخ۹۸/۰۷/۲۱

جلسه دیکاشن کشاورزی مورخ۹۸/۰۷/۲۱

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize