خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزچهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزچهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز یکشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۸

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize