خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۴۴ روز چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۴۴ روز چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize