خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی استان گلستان شماره ۸۲ روز یکشنبه ۹۸/۰۵/۰۶

صورتجلسه کمیته هواشناسی استان گلستان شماره ۸۲ روز یکشنبه ۹۸/۰۵/۰۶

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize