خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورت جلسه هواشناسی کشاورزی مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸

صورت جلسه هواشناسی کشاورزی مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان-تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

چاپ/خروجی صفحه