خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورت جلسه کمیته هواشناسی مورخ ۹۸/۰۷/۰۷

صورت جلسه کمیته هواشناسی مورخ ۹۸/۰۷/۰۷

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان -روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

چاپ/خروجی صفحه