خانه / اخبار / طراحی و نصب سامانه پیش بینی و هشدار سیل در استان گلستان

طراحی و نصب سامانه پیش بینی و هشدار سیل در استان گلستان

طراحی و نصب سامانه پیش بینی و هشدار سیل در استان گلستان

نشست مشترک داداشی مدیر کل هواشناسی، قادری مدیرکل مدیریت بحران و حسینی مدیرعامل آب منطقه‌ای استان گلستان با مهدی رهنما رئیس پزوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور منجر به توافق چهار جانبه برای انجام همکاری های مشترک در خصوص طراحی و نصب سامانه پیش بینی و هشدار سیل در استان گلستان شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی به همراه سید رضا قادری مدیرکل مدیریت بحران و حسینی مدیرعامل آب منطقه‌ای استان گلستان با حضور در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور با دکتر رهنما رئیس ومعاونین پژوهشگاه هواشناسی کشوردر باره طراحی و نصب سامانه پیش بینی و هشدار سیل در استان گلستان دیداروگفتگو کردند.

دراین نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مخاطرات سیل و مشکلات مادی و معنوی ناشی بعد از آن، به موضوع طراحی و نصب سامانه پیش بینی و هشدار سیل در استان گلستان توافق لازم به عمل آمد و در ادامه نحوه کارکرد سامانه، جوابگویی به تمامی نیازهای استان و تامین اعتبار مورد نیاز این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لازم به ذکر است در سفر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در ابتدای دی ماه به استان گلستان و امضای چند تفاهمنامه همکاری با دستگاههای اجرایی و گفتگو با مقامات استانی به ویژه استاندار گلستان و درخواست وی در ارتباط با طراحی و نصب سامانه پیش بینی هشدار سیل  این نشست برگزار شده است.

بررسی مجدد

برگزاری کارگاه آموزشی ” توسعه هواشناسی دریایی کاربردی ” در گلستان

چاپ/خروجی صفحه‍ ✅ برگزاری کارگاه آموزشی ” توسعه هواشناسی دریایی کاربردی ” در گلستان ✅ …

Font Resize