خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار جوی سطح زرد شماره ۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

هشدار جوی سطح زرد شماره ۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize