خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / هشدار دریایی سطح نارنجی شماره۱۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

هشدار دریایی سطح نارنجی شماره۱۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

بررسی مجدد

هشدار دریایی سطح زرد شماره ۲۸ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

چاپ/خروجی صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

Font Resize