خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار زرد شماره ۱۶ تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲

هشدار زرد شماره ۱۶ تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲

بررسی مجدد

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize