خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار زرد شماره ۲۵ تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۰

هشدار زرد شماره ۲۵ تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۰

بررسی مجدد

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize