خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار سطح زرد شماره ۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

هشدار سطح زرد شماره ۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

بررسی مجدد

هشدار زرد شماره ۲۶ تاریخ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize