خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize