خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۱ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۵

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize