خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۷ تاریخ ۹۹/۱۲/۱۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۷ تاریخ ۹۹/۱۲/۱۱

بررسی مجدد

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize