خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize