خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی_سطح زرد شماره ۲۴

هشدار هواشناسی_سطح زرد شماره ۲۴

بررسی مجدد

هشدار شماره زرد شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize