خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی_سطح زرد شماره ۴۹تاریخ ۹۹/۱۲/۲۹

هشدار هواشناسی_سطح زرد شماره ۴۹تاریخ ۹۹/۱۲/۲۹

بررسی مجدد

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize