خانه / اخبار /   کاهش ۸۵ درصدی میزان بارش در استان گلستان

  کاهش ۸۵ درصدی میزان بارش در استان گلستان

 کاهش ۸۵ درصدی میزان بارش در استان گلستان

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان گلستان از کاهش ۸۵ درصدی میزان بارش در دیماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۶۴ درصد نسبت به متوسط دوره آماری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی مدیر کل هواشناسی استان در تحلیل شرایط آب و هوایی دی ماه ۱۳۹۸  گفت :

در دی ماه  ۹۸ متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان ۱۶.۲ میلیمتر بوده است بطوریکه ۸۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۶۴ درصد نسبت به متوسط دوره آماری کاهش داشته است. بیشترین درصد کاهش بارش مربوط به هاشم آباد به  میزان ۷۹ درصد نسبت به متوسط دوره مشابه آماری می باشد . بیشترین مقدار بارش در بین ایستگاه های سینوپتیک مربوط به مینودشت به میزان ۲۸.۸ میلیمتر و بیشترین تعداد روزهای بارندگی مربوط به ایستگاه علی آبادکتول به میزان ۹ روز می باشد.

وی افزود: در اکثر نقاط استان خشکسالی هواشناسی بسیار شدید، و شدید رخ داده است.

داداشی همچنین گفت : متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک استان دردی ۱۳۹۸  برابر ۱۰درجه سانتی گراد بوده است که ۱.۳ درجه نسبت به متوسط دوره آماری این دوره افزایش داشته است. بیشترین دمای ثبت شده در این مدت مربوط به گنبد برابر با ۲۸.۹ درجه و کمترین دما مربوط به گرگان ۱.۶- درجه سانتی گراد می باشد.

مدیر کل هواشناسی استان در خصوص تحلیل وضعیت رطوبت هوا، ساعات آفتابی وتبخیر نیز گفت:

میانگین رطوبت نسبی ایستگاه های استان دردی ماه ۹۸ برابر ۶۸ درصد بوده که ۴ درصد نسبت به مدت مشابه دوره آماری کاهش داشته است. حداکثر رطوبت ثبت شده در هاشم آباد برابر ۱۰۰ درصد و حداقل رطوبت ثبت شده مینودشت و برابر ۹ درصد می باشد.

متوسط مجموع ساعت آفتابی ایستگاه های سینوپتیک استان دردی ماه ۹۸ برابر ۱۵۰.۳ ساعت می باشد که ۱ درصد نسبت به مشابه دوره آماری افزایش داشته است. بیشترین مجموع ساعت آفتابی مربوط به اینچه برون و برابر با ۱۶۲.۲ ساعت و کمترین میزان مربوط به بندر گز ۱۳۲ساعت می باشد. بیشترین ساعت آفتابی روزانه ثبت شده این ماه مربوط به گرگان برابر ۹.۲ ساعت می باشد.

متوسط مجموع تبخیر ایستگاه های سینوپتیک استان در دی ۹۸ برابر ۵۰ میلیمتر می باشد که ۲۰ درصد نسبت به متوسط دوره آماری افزایش داشته است. بیشترین مجموع تبخیر این ماه مربوط به مراوه تپه و برابر با ۹۲.۹ میلیمتر و کمترین میزان مربوط به بندرگز ۲۵.۳ میلیمتر می باشد.

داداشی در پایان گفت: حداکثر سرعت وزش باد دردی ۹۸ برابر با ۲۱ متربرثانیه معادل ۷۶ کیلومتر بر ساعت و مربوط به مراوه تپه می باشد. که ۱۴ روز در این ایستگاه نسیم شدید و ۱ روز تند باد شدید رخ داده است .

بررسی مجدد

کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹

چاپ/خروجی صفحه✅ کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ ✅ با …

Font Resize