خانه / اخبار / تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی بهمن سال ۱۴۰۰ استان

تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی بهمن سال ۱۴۰۰ استان

‍ ♦️ تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی بهمن سال ۱۴۰۰ استان گلستان

 

میزان بارش استان از ابتدای سال زراعی تا اول اسفند ۱۹۶.۳ میلیمتر و نسبت به دوره آماری ۱۴ درصد کاهش داشته است. در مقایسه با سال گذشته ۵۹ درصد افزایش داشته است.

 

✍️ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط آب و هوایی بهمن ۱۴۰۰ گفت بارش در بهمن ماه نسبت به دوره آماری افزایش داشته است

♦️در بهمن ۱۴۰۰ میانگین بارش استان ۷۲.۶ میلیمتر بوده است، این نشان می دهد ۲۱ درصد نسبت به متوسط این ماه افزایش داشته است و بیشترین میزان بارش در بین ایستگاههای سینوپتیک استان در ایستگاه هاشم آباد گرگان ۱۴۲.۵ میلیمتر به ثبت رسیده است و کمترین میزان بارش ۴۹.۲ میلیمتر در ایستگاه اینچه برون اتفاق افتاده است.

 

♦️ این مقام مسئول در ادامه گفت : در بهمن ۱۴۰۰ میانگین دمای استان ۷.۴ درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه ۰.۵ درجه نسبت به متوسط بهمن ماه افزایش داشته است. حداکثر دمای ثبت شده ۲۶.۱ درجه در کلاله و حداقل دمای ثبت شده ۴.۳- درجه در کلاله به ثبت رسیده است.

بررسی مجدد

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران استان در هواشناسی گلستان

چاپ/خروجی صفحهجلسه هماهنگی مدیریت بحران، آمادگی و برنامه ریزی جهت ایام نوروز ۱۴۰۱، با حضور …